Historia koła

Historia Koła PZW nr 100 „BISTYP" sięga początku lat 70- tych.

Wówczas jeszcze funkcjonowało jako sekcja, wchodząca w skład Koła PZW Prac. Bud. i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

Od roku 1973 sekcją kierował kol. Kazimierz Szmagaj. W roku 1978 Sekcja PZW „BISTYP" weszła w skład Koła Zakładowego przy Biurze Projektów Budownictwa Przemysłu Chemicznego „PROCHEM" w Warszawie, ale już rok później po spełnieniu statutowych wymogów PZW zostało zarejestrowane Koło Zakładowe PZW nr 100 „BISTYP" przy Centralnym Ośrodku Budowlano - Przemysłowym Biura Projektów BISTYP w Warszawie.

Od 1980 roku pierwszym prezesem koła został kol. Emil Barchański, a wiceprezesem wcześniejszy szef sekcji „BISTYP" kol. Kazimierz Szmagaj.Prężna działalność koła zaowocowała powstawaniem sekcji wędkarskich.

W latach 1980 - 1983 w skład koła wchodziły cztery sekcje:

- Sekcja przy COBPBP BISTYP,

- Sekcja przy MB i PMB,

- Sekcja przy METALEXPORT,

- Sekcja przy WZF FOTON.

 W roku 1984 doszła piąta:- Sekcja przy UNITRA Serwis.Od roku 1994 w ramach koła działało siedem sekcji - doszła :

- Sekcja przy ZT Medycznej,

- Sekcja przy ORGBUD.

W wyniku likwidacji zakładów w których funkcjonowały nasze sekcje, od 1997 roku nasze koło stało się organizmem monolitycznym, którym jest do dnia dzisiejszego.

Od 1992 roku Prezesem Koła PZW nr 100 „BISTYP" jest kol. Kazimierz Szmagaj,a wiceprezesem kol. Krzysztof Remiszewski.

Nasze koło posiada osiągnięcia. Wielokrotnie zajmowało czołowe miejsca w ocenie działalności kół zakładowych i środowiskowych w naszym okręgu, ponadto w 1996 roku zajęliśmy drużynowo III miejsce w Zawodach Podlodowych o Mistrzostwo Okręgu Warszawskiego, a w 2000 roku też drużynowo i również III miejsce w Zawodach Spinningowych o Mistrzostwo Okręgu Warszawskiego i w tych zawodach mistrzem okręgu został nasz kol. Dariusz Skalski.

Biorąc pod uwagę iż liczebnością członków w kole nie możemy się równać z kołami dzielnicowymi, które posiadają do kilku tysięcy członków to nasze osiągnięcia są sukcesem. Wspomniane osiągnięcia to nie ostatnia stronnica zapisanej historii naszego koła.

Strony historii Koła PZW nr 100 „BISTYP" są cały czas pisane, a zapisują je koledzy wędkarze swoimi sukcesami.