V Spinningowe Zawody o Puchar J. Misztala K 3 vs. K 100 Pogorzelec 27.10.2019